Vaporizace

Popis služby

Proces vaporizace, neboli chemického vyhlazení, používáme primárně pro výtisky z práškové technologie HP MJF. Během vaporizace jsou výtisky vystaveny na krátkou dobu působení rozpouštědla v plynném skupenství. Při tomto procesu dojde vedle vyhlazení také ke zmeně fyzikálních vlastností a to v podobě vyšší odolnosti výtisku vůči nárazům. Díly získají velmi hladký až lesklý povrch.

Vaporizaci není vhodné použít u výtisků, kde je třeba zachovat jemné detaily jako jsou nápisy, struktury a podobně. Během vyhlazení totiž dochází na rozdíl od polyshotu ke ztrátě detailu a jeho ostrosti.

Hlavní výhody

Změna Ra

-83 % u testovaného výtisku z HP MJF a materiálu PA 12 

Změna Rz

-80 % u testovaného výtisku z HP MJF a materiálu PA 12 

Změna Sdr

-86 % u testovaného výtisku z HP MJF a materiálu PA 12 

Návazné 3D tiskárny

Tuto postprocesní úpravu nabízíme pro díly vyrobené na následujících 3D tiskárnách.