Požadavky na 3D data a výrobní tolerance

Zakázkový 3D tisk pro vás zajišťujeme na průmyslových tiskárnách HP Jet Fusion řady 5200 a 4200 a prototypovacích 3D tiskárnách HP 580. HP Jet Fusion 5200 vytiskne jednu tiskovou úlohu už za 12,5 hod. bez ohledu na počet dílů a jejich tvarovou složitost. Proti jiným technologiím vyniká 3D tisk HP Jet Fusion svoji produktivitou a mechanickou a chemickou odolností vytištěných dílů. 

Pro bezproblémový tisk by vámi nahrané 3D modely měly splňovat základní technické parametry. Následující body shrnují základní požadavky na 3D modely, které zajistí, že výroba vašich dílů proběhne hladce!

11
Požadavky na 3D data

Datové formáty, přesnost tisku, velikost komor

Podporované datové formáty

Své 3D modely nahrávejte ve formátu STL. Je možno nahrát i jakékoliv CAD formáty, ale dojde u nich k automatickému převodu do STL. Doporučujeme vždy tyto modely zkontrolovat v 3D náhledu pro potvrzení úspěšné konverze a správnosti měřítka. Pokud výsledek převodu nevypadá dobře, nebo máte problém modely správně vyexportovat, kontaktuje nás přes část portálu Obecná poptávka nebo nám napište na info@paarts.com.

Doporučené nastavení při exportu do STL

Nízké rozlišení sítě má vliv na výsledný povrch modelu, kde mohou být viditelné jednotlivé plošky sítě. Naopak hustá polygonová síť zpomaluje celý proces zpracování v důsledku velkého objemu dat. Doporučené nastavení pro export polygonových 3D modelů je následující: odchylka 0,05 mm; minimální délka hrany 0,05 mm; úhel 1°
Optimální velikost STL souboru je do 30 MB, větší modely se budou zpracovávat déle.

Velikosti tiskových komor

380 x 284 x 380mm pro výrobní 3D tiskárny HP Jet Fusion 4200 a 5200
330 x 190 x 248mm pro prototypovací 3D tiskárny HP Jet Fusion 540 a 580

Přesnost tisku a tolerance

U zakázkového 3D tisku technologií HP Jet Fusion jsme schopni tisknout s přesností IT14 – IT13. Dosahujeme i přesností dle IT12, ale tyto tolerance nejsme schopni vždy zaručit. Díly tiskneme s tloušťkou vrstvy 0,08 mm, výšku vrstvy není aktuálně možné měnit.

12
Parametry 3D modelů

Tloušťky stěn, dutiny a barevné možnosti

Tloušťky stěn, dutiny

Doporučená minimální tloušťka stěny je 0,6 mm. V případě nižších tlouštěk hrozí poškození v průběhu čištění modelu.
U velmi hmotných modelů se vás můžeme dotázat, jestli lze díly vytisknout duté nebo do nich lze vygenerovat voštinu. Velmi objemné díly totiž mohou mít negativní vliv na celkový průběh stavby. Dutina modelu může zůstat vyplněna nespečeným práškem, nebo je možné připravit otvory pro vypískování prášku. Takové otvory by měly být dva o minimálním průměru 10 mm. Případné vyducení nebo vygenerování voštiny provádíme zdarma.

Barevné možnosti 3D tisku na technologii HP Jet Fusion

Na výrobní 3D tiskárně HP Jet Fusion 4200 a 5200 tiskneme díly v šedé barvě a následně je možné výtisky obarvit do černa. Barvení probíhá máčením do černé barvy, barva probarví samotný plast, nijak se tedy z dílů neloupe a nepřidává jim na tloušťce.
Na prototypovací 3D tiskárně HP Jet Fusion 580 můžeme tisknout bílé nebo plnobarevné výtisky. Podkladem pro barevný 3D tisk je otexturovaný 3D model, který v sobě obsahuje barevnou texturu. Nejčastěji jde o formát 3D modelu .OBJ nebo .3MF.

13
Parametry 3D modelů

Napište nám

Zvolit

Kontakt

Sídlo a fakturační adresa:
Paarts Additive, s.r.o.
Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava
IČ: 08764417, DIČ: CZ08764417 

Referenční pracoviště 3D digitální výroby:
Paarts Additive, s.r.o.
Mostárenská 1140/48
703 00 Ostrava

14
Kontakt